Emelie Hammargren

Namn: Emelie Hammargren
Bor: Ålem
Startvikt: 93,6
Nuvarande vikt: 64,9
Rådgivare: Gerd Örtman
 

 

Hur började din övervikt och vad fick dig att bestämma dig för att gå ned i vikt?
Min övervikt började vid min första graviditet med ca 30 kg övervikt och efter alla mina  graviditeter har jag gått upp. Jag mår inte bra med dessa extra kilon och önskar beta av dessa fort – och med Cambridge lyckas jag!

På vilket sätt har Cambridge och din rådgivare hjälpt dig att nå din trivselvikt?
Jag har kunnat komma till min rådgivare varje vecka för vägning och rådgivning. Tillsammans har vi lagt upp en plan för mig. Jag har gått på ren kur och sedan trappat upp.

Har du blivit fri från några sjukdomar/åkommor efter din viktminskning
Jag har trivts mer med mig själv och känns mig bekväm i min kropp, vilket har ökat min glädje. Så mitt psykiska mående har alltså blivit bättre.

Kan du nämna några positiva saker med att ha gått ned i vikt?
Är äntligen bekväm i mina kläder. Jag orkar mer i aktiviteter. Jag tar även för mig mer och känner mer glädje.

Hur gör du för att hålla vikten idag?
Planerar mer mina måltider och min motion. Väger mig och får råd och stöd av min rådgivare vid jämna mellanrum.

 

storyinlägg fb emelie

“Med Cambridge fann jag min idealvikt och fick tillbaka min självkänsla.”

– Veronica Johansson, Gnesta

Läs om fler kunder som lyckats med Cambridge™