Forskning och studier

Genomförda på universitetssjukhus och sjukhuskliniker världen över.

doktor

Cambridge VLCD är originalet

Nedan finner du forskning där Cambridges VLCD deltagit. Du finner även andra studier där VLCD som metod prövats.

Olika Forskningsrön om Cambridges VLCD och fördelarna med att använda dessa

Var vänlig och notera att dessa publikationer är på engelska och att sammanfattningarna endast är till för att ge en synnerligen generell bild av hela VLCD studien.


 

Kommer inom kort!