Vem kan använda Cambridge?

Alla med för stort midjemått och/eller ett för högt BMI som behöver gå ner i vikt.

olika personer

Midjemått

Att använda midjeomfånget som mått för över­vikt blir allt vanligare som metod även om BMI fortfarande är den vanligaste mätmetoden. Vid midjeomfång över 88 cm för kvinnor och 94 cm för män brukar man tala om uttalad bukfetma.

BMI

Har du ett BMI på 25 eller mer räknas du som överviktig. På startsidan kan du räkna fram ditt BMI genom att lägga in din vikt och din längd.

BMI under 20 = underviktig

Du är underviktig och behöver/ska inte gå ner i vikt.

BMI 20 till 25 = hälsosam vikt

Du har en idealisk vikt för din längd. Välj nivå 6 i Cambridge Viktprogram för att behålla din vikt stabil.

BMI 25 till 30 = överviktig

Din vikt är över det normala och din hälsa kan påverkas negativt. Välj Cambridges nivå 1 eller nivå 2-4.

BMI 30 till 40 = betydlig övervikt, fetma

Din vikt är mycket över det normala. Din vikt ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och andra allvarliga medicinska tillstånd. Välj Cambridges nivå 1.

BMI 40 + = sjuklig övervikt, fetma

Din vikt är mycket över det normala och din hälsa är i allvarlig fara. Du löper mycket höga risker att drabbas av hjärtsjukdomar, stroke och för tidig död. Vidta åtgärder nu! Välj Cambridges nivå 1.